Webové stránky a další
REFERENCE

Kromě tvorby a provozování chytrých webových stránek pro obce a mikroregiony se také jako jediní v České republice zabýváme oblastí platné legislativy spojené se zveřejňováním informací na internetu. Pořádáme semináře a přednášky, publikujeme odborné články v tisku a účastníme se setkání zastupitelů.

Co o nás říkají starostové?

Některé z obcí, které již přešly na Chytré webové stránky

Chytré webové stránky významně ulehčují starosti se zveřejňováním informací na internetu obcím a mikroregionům v České republice. Několik odkazů pro ukázku:

Město Jesenice

Město Jesenice

Středočeský kraj

!RESPONZIVNÍ DESIGN!
www.mujesenice.cz
Obec Sentice

Obec Sentice

Jihomoravský kraj

!RESPONZIVNÍ DESIGN!
www.sentice.cz
Obec Česká

Obec Česká

Jihomoravský kraj

!RESPONZIVNÍ DESIGN!
www.ceska.cz
Obec Tetčice

Obec Tetčice

Jihomoravský kraj

!RESPONZIVNÍ DESIGN!
www.tetcice.cz
Obec Ludíkov

Obec Ludíkov

Jihomoravský kraj

www.ludikov.cz
Obec Nížkovice

Obec Nížkovice

Jihomoravský kraj

!RESPONZIVNÍ DESIGN!
www.nizkovice.cz

Publikujeme v tisku

Časopis Moderní obec

Obce a povinně zveřejňované informace na internetu

Rozsáhlou přílohu pro časopis Moderní obec zpracovala naše právní poradkyně
Mgr. Darina Kocová

Pořádáme odborné semináře

O problematice povinně zveřejňovaných informací na webových stránkách obcí, ale také o dalších tématech spojených s přístupností a optimalizací webových stránek a konceptu otevřené veřejné správy pořádáme řady odborných seminářů. Při jejich organizaci spolupracujeme se zástupci obcí, měst, mikroregionů a dalších organizací zaměřených na veřejnou správu.

Pokud máte zájem o přednášku nebo seminář zaměřený na problematiku webových stránek obcí a s tím spojené legislativy například na setkání zástupců obcí ve Vašem regionu, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Termíny aktuálně pořádaných seminářů

Pravidelný cyklus odborných seminářů pořádáme také ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM Vyškov.

1) POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE

Platná legislativa. Právo nebo povinnost obce mít vlastní webové stránky? Obecné zveřejňování informací obcemi způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozsah povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup: Informace povinně zveřejňované dle § 5 odst. 1 z. 106/1999 Sb., § 5 odst. 2 z. 106/1999 Sb., § 5 odst. 3 z. 106/1999 Sb., § 5 odst. 5 z. 106/1999 Sb. Zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup - tzv. elektronická úřední deska. Okruh informací povinně zveřejňovaných obcemi na elektronické úřední desce: dle z. 500/2004 Sb., z. 128/2000 Sb., z. 106/1999 Sb., zvláštních zákonů. Správné webové stránky obce. Struktura obecních stránek. Přehlednost a dostupnost informací. Vzhled a přizpůsobení zrakově postiženým. Správa obsahu a redakční systém. Média a sociální sítě. Komunikace s občany prostřednictvím webových stránek.

Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-134/2013.

Přednáší: Mgr. Darina Kocová, Jan Živný