Legislativa pro webové stránky
OBCÍ A MĚST

Zabýváme se dlouhodobě problematikou legislativy spojené s webovými stránkami obcí a měst. Snažíme se přiblížit tuto problematiku zastupitelům obcí a měst přehlednou a srozumitelnou formou. Za tímto účelem pořádáme osvětové přednášky a semináře, které mohou proběhnout přímo u Vás, např. na zasedání zastupitelstva/rady/orgánů mikroregionu.

Semináře o povinnostech obcí a měst na internetu

Máte zájem o krátkou přednášku nebo rozsáhlejší seminář na téma legislativy spojené se zveřejňováním informací na webových stránkách obcí a měst? Chtěli byste zařadit odborný seminář na toto téma do programu zasedání zastupitelstva nebo rady Vaší obce či města, popř. členských obcí Vašeho mikroregionu?

V rámci zvýšení právního povědomí čelních představitelů obcí a měst o této problematice pořádáme odborné semináře na setkáních starostů, zasedání zastupitelstev obcí, valných hromadách sdružení obcí a dalších akcích.

Semináře o povinně zveřejňovaných informacích na webových stránkách obcí a měst

Orientujte se v legislativě

Semináře jsou určeny Vám

Nechte si zkontrolovat webové stránky

Nabízíme možnost vypracování podrobné zprávy (rozsah přibližně 15 - 30 stran) o stavu Vaší současné webové prezentace z hlediska plnění povinností dle platné legislativy a technických standardů přístupného webu. Legislativní i technický audit je prováděn odborníky, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

Audit plnění legislativních povinností na stránkách

Audit plnění legislativních povinností na stránkách

Podrobný audit webových prezentací obcí a měst hodnotící míru plnění zákonných povinností

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svob. přístupu k informacím
 • Prováděcí vyhláška č. 442/2006 Sb.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - § 26
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Cena za vypracování auditu
 • 2 000 - OBEC
 • 4 000 Kč - MĚSTYS
 • 6 000 Kč - MĚSTO

Krátká ukázka z cca 40 stránkového dokumentu k náhledu zde PDF [433 Kb]

Audit přístupnosti a technického stavu stránek

Audit přístupnosti a technického stavu stránek

Podrobný audit technického provedení stránek a jejich přístupnosti pro všechny občany

 • Přístupnost zrakově a jinak postiženým občanům
 • Přehlednost a správná struktura obsahu
 • Dostupnost na všech typech zařízení
 • Celkové provedení stránek a chyby v kódu
Cena za vypracování auditu
 • 2 000 - OBEC
 • 4 000 Kč - MĚSTYS
 • 6 000 Kč - MĚSTO

Krátká ukázka z cca 40 stránkového dokumentu k náhledu zde PDF [408 Kb]

Přehled platné legislativy na webových stránkách obcí a měst