Chytré webové stránky
OBCE NA WEBU

Obce na webu s.r.o. je společnost, která se zabývá tvorbou chytrých webových stránek pro obce, města, mikroregiony a jiná sdružení obcí a místní spolky. Úzce spolupracujeme s řadou organizací působících na poli informačních technologií veřejné správy. Naším cílem je pomáhat představitelům obcí při zkvalitnění prezentací obcí a měst na internetu, a tím zpřístupnit informace veřejného sektoru všem občanům bez omezení. Za tímto účelem se účastníme nebo přímo pořádáme odborné semináře a přednášky zaměřené na legislativu spojenou se zveřejňováním informací na webových stránkách územních samosprávných celků.

Chytré webové stránky pro obce a města

Moderní, přehledné, přístupné, chytré stránky - spravují se snadno, vše řeší za Vás

Chytré webové stránky pro mikroregiony

Stránky členských obcí jsou propojeny s regionem a také mezi sebou navzájem

Usnadnění přístupu handicapovaným

Verze stránek pro seniory, zrakově a jinak postižené, automatické čtení obsahu

Přednášky, semináte, publikace

Legislativa spojená se zveřejňováním informací na webových stránkách obcí a měst

Audit plnění legislativních povinností na stránkách

Podrobný audit webových prezentací obcí a měst hodnotící míru plnění zákonných povinností

Audit přístupnosti a technického stavu stránek

Podrobný audit technického provedení stránek a jejich přístupnosti pro všechny občany